Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σωλήνων χωρίς συγκόλληση ακρίβειας

Λόγω της ζήτησης για την παραγωγή και τη μείωση του κόστους παραγωγής και κατασκευής, πολλοί πελάτες έχουν αλλάξει από την αρχική αγορά σωλήνων χωρίς ραφή από χάλυβα ψυχρής προσοχή στο σωλήνα χάλυβα ακριβείας χωρίς ραφή. Ας ρίξουμε μια ματιά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων σωλήνων ακριβείας χωρίς ραφή:
Πλεονεκτήματα: 1. ταχύτητα σχηματισμού σωλήνα ακριβείας άνευ ραφής είναι γρήγορη και εξόδου παραγωγής είναι υψηλό. Χωρίς να καταστραφεί το επίστρωμα, μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων διατομή μπορεί να γίνει ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των όρων. 2. Η διαδικασία ψυχρής έλασης μπορεί να κάνει ο σωλήνας χάλυβα ακριβείας παράγουν τεράστιες παραμόρφωση εφελκυσμού, η οποία βελτιώνει την απόδοση σημείο του σωλήνα χάλυβα ακριβείας. 3, η ακρίβεια του σωλήνα χάλυβα ακριβείας είναι υψηλή, έτσι ώστε ο χρήστης μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

μειονεκτήματα: 1. Υπολειμματική πίεση υπάρχει στο τμήμα του σωλήνα ακριβείας χωρίς ραφή, η οποία επηρεάζει τις γενικές και τοπικές ιδιομορφίες λυγισμού των σωλήνων χωρίς ραφή από χάλυβα ακριβείας; 2. Η ελεύθερη στρεπτική ακαμψία του τμήματος του σωλήνα χάλυβα ακριβείας είναι σχετικά χαμηλή; 3. σωλήνων από χάλυβα ψυχρής έλασης ακριβείας χωρίς ραφή Η σχηματισμού πάχος του τοιχώματος είναι μικρή, και την ικανότητα να μεταφέρει ένα τοπικό συγκεντρωμένο φορτίο είναι ανεπαρκής.


Post time: 2019-11-09
Έρευνα τώρα