Давуу тал болон нарийн шинжилгээний үл үзэгдэх хоолой сул тал

Улмаас үйлдвэрлэлийн эрэлт, үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн зардал бууруулах, олон худалдан авагчид нарийн үл үзэгдэх ган хоолой анхны хүйтэн зурсан үл үзэгдэх ган хоолой худалдан авах нь өөрчилсөн. Let-ийн давуу тал болон нарийн шинжилгээний үл үзэгдэх ган хоолой сул байгааг хараарай:
Давуу тал: 1. Нарийвчлал үзэгдэх хоолой бүрдүүлэх хурд нь хурдан бөгөөд үйлдвэрлэлийн гаралт өндөр байна. бүрэх гэмтээлгүй, хөндлөн хэсэг нь хэв маяг нь олон янзын нөхцөл шаардлагыг тааруулан хийж болно. 2. хүйтэн гулсмал үйл явц нь нарийн ган хоолой асар их суналтын хэв гажилт бий болгож чадна, нь нарийн ган хоолой гарц цэг сайжруулдаг. 3, нарийн ган хоолойн нарийн өндөр байна, тэгээд хэрэглэгч хог хаягдлыг багасгадаг гэж.

Сул тал: 1. Үлдэгдэл стресс нарийн үл үзэгдэх хоолойн хэсэгт байдаг, нь нарийн үл үзэгдэх ган хоолой нийт, орон нутгийн ХОТОЙЛТ шинж нөлөөлдөг; 2. нарийн ган хоолойн хэсгийн үнэгүй мушгирах хэт уян хатан биш харьцангуй бага байна; 3. хүйтнээр цувисан нарийн үл үзэгдэх ган хоолой бүрдүүлэх ханын зузаан нь бага байна, болон орон нутгийн төвлөрсөн ачааг авч явах чадвар хангалтгүй байна.


Post time: 2019-11-09
INQUIRY NOW