Product News

  • Давуу тал болон нарийн шинжилгээний үл үзэгдэх хоолой сул тал

    Улмаас үйлдвэрлэлийн эрэлт, үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн зардал бууруулах, олон худалдан авагчид нарийн үл үзэгдэх ган хоолой анхны хүйтэн зурсан үл үзэгдэх ган хоолой худалдан авах нь өөрчилсөн. Let's take a look at the advantages and disadvantages of precision seamless steel tubes: Давуу тал: 1. Precision seamless pipe forming speed is fast and production output is…
    Read more
INQUIRY NOW