စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသည် ASTM A554 ပြွန်

အခုဆိုရင်မေးမြန်းရန်