Ưu điểm và nhược điểm của ống chính xác liền mạch

Do nhu cầu phục vụ sản xuất và giảm chi phí sản xuất và sản xuất, nhiều khách hàng đã thay đổi từ việc mua ống thép liền mạch lạnh kéo gốc để ống thép liền mạch chính xác. Chúng ta hãy xem những ưu điểm và nhược điểm của ống thép liền mạch chính xác:
ưu điểm: 1. ống tốc độ hình thành chính xác liền mạch nhanh và sản lượng sản xuất là cao. Mà không làm hỏng lớp phủ, một loạt các mẫu mặt cắt ngang có thể được thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của các điều kiện. 2. Quá trình lạnh lăn có thể làm cho ống thép có độ chính xác tạo ra biến dạng kéo khổng lồ, trong đó cải thiện điểm năng suất của các ống thép có độ chính xác. 3, độ chính xác của các ống thép có độ chính xác cao, để người dùng làm giảm phát sinh chất thải.

nhược điểm: 1. căng thẳng còn lại tồn tại trong phần ống chính xác liền mạch, làm ảnh hưởng đến các đặc điểm oằn tổng thể và địa phương chính xác ống thép liền mạch; 2. Độ cứng xoắn miễn phí của phần ống thép có độ chính xác là tương đối thấp; 3. ống thép chính xác cán nguội liền mạch Độ dày tường tạo thành là nhỏ, và khả năng để thực hiện một tải tập trung địa phương là không đủ.


Post time: 2019-11-09
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP