Product News

  • Ưu điểm và nhược điểm của ống chính xác liền mạch

    Do nhu cầu phục vụ sản xuất và giảm chi phí sản xuất và sản xuất, nhiều khách hàng đã thay đổi từ việc mua ống thép liền mạch lạnh kéo gốc để ống thép liền mạch chính xác. Let's take a look at the advantages and disadvantages of precision seamless steel tubes: ưu điểm: 1. Precision seamless pipe forming speed is fast and production output is…
    Read more
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP